Uw gegevens

Gegevensbescherming

Bescherming

Het DORI platform maakt gebruik van de modernste technologieën om uw data te beschermen. Niet alleen wordt uw data beschermd tegen malafide derde partijen, ook de meer traditionele databescherming neemt DORI voor haar rekening. Zo verzorgen wij backups, disaster recovery, etc.

Privacy gegevens

Privacy

DORI is GDPR-compliant, en dit zowel wat betreft u als gebruikers als wat betreft uw relatie met uw klant. De nodige procedures en tools zijn beschikbaar die ervoor zorgen dat uw klant zijn data kan raadplegen, fouten kan corrigeren en of zich verwijderen uit het systeem.

Eigendom gegevens

Eigendom

U blijft ten alle tijde eigenaar van uw data. Het DORI platform maakt het mogelijk om deze data op eenvoudige wijze te structureren en te ontsluiten naar uw klanten. Wanneer u DORI niet langer wenst te gebruiken voorzien wij een eenvoudige procedure om al uw data te downloaden en te gebruiken zoals u wenst.

Technologie

Technologie beveiliging

Beveiliging

Het DORI platform maakt gebruik van de modernste technologieën om uw data te beschermen. Niet alleen beveiligingen wij uw gegevens tegen derden, de technologie laat ook toe om uw gegevens af te schermen binnen uw organisatie zodat de data enkel toegankelijk is voor diegenen die daar recht to hebben.

Technologie Encryptie

Encryptie

Niet alleen wordt alle data die van en naar het platform wordt gestuurd geëncrypteerd (SSL), ook uw data wordt op een veilige manier opgeslagen in het DORI platform. De meest up-to-date standaarden worden gebruikt om uw gegevens te versleutelen en dus te beveiligen..

Technologie authorisatie

Authorisatie

De toegang tot uw DORI account wordt beschermd door state-of-the-art beveiligingstechnologie (gebaseerd op het OpenID-protocol en gebruik makend van oAuth2). Daarenboven kan u op een eenvoudige wijze bepalen wie geauthoriseerd is om welke gegevens te bekijken, aan te passen, etc. en dit per onderdeel (klanten, producten, opportuniteiten, ...)

Auditing

Klantenportaal Dori
Klantenportaal

Wijzigingen

DORI houdt een gedetailleerd overzicht bij van alle wijzigingen die u doorvoert op uw data. Op die manier kan eenduidig overzicht worden gegeven van wat er met uw gegevens is gebeurd en wie welke gegevens heeft aangepast.

Klantenmodus

Logboek

Daarnaast wordt er binnen DORIeen logboek bijgehouden van alle acties die u, of een van uw medewerkers, uitvoert binnen DORI. Of het nu gaat om inloggen, printen, eIDs inlezen, MiFiD invullen, etc. u heeft steeds een overzicht ter beschikking van de activiteiten binnen uw Dori omgeving.