Hoe verloopt het invullen van een MiFiD formulier?

1

Invullen vragenlijst

Vanuit de klantenmodus of het klantenportaal kan een overzichtelijke vragenlijst worden ingevuld (u kan deze vragenlijst zelf opstellen of een vooraf gedefinieerde vragenlijst gebruiken). Tijdens het invullen worden reeds de nodige controles uitgevoerd op volledigheid, etc.

2

Berekenen profiel

Zodra uw klant de vragenlijst heeft beëindigd wordt zijn beleggingsprofiel uitgerekend. Dit profiel wordt dan ook onmiddellijk aan u en uw klant medegedeeld.

3

Document genereren en bekijken

Op basis van de ingevulde data en het berekende profiel wordt een (voor uw kantoor aangepast) overzichtsdocument opgemaakt. Dit document wordt onmiddellijk getoond zodat dat dit kan worden geverifieerd door de klant.

4

Digitaal ondertekenen

Om dit document rechtsgeldig te maken kan het digitaal ondertekend worden. Hierbij wordt ofwel gebruik gemaakt van een one-time-password of van de digitale identiteitskaart. Door deze digitale handtekening worden de nodige certificaten aan het document toegevoegd.

5

E-mail document naar klant

Het ondertekende document wordt vervolgens naar uw klant(en) doorgestuurd zodat ook zij onmiddellijk over dit document kunnen beschikken.

6

Document zichtbaar in DORI

Uiteraard wordt het digitaal ondertekende document ook toegevoegd aan het DORI-dossier van uw klant. Binnen DORI kan dit zowel door de makelaar bekeken worden als door de klant via zijn klantenportaal.